İnteraktif (Etkileşimli) Öğrenme

İnteraktif (Etkileşimli) Öğrenme Nedir?

     İnteraktif (etkileşimli) öğrenme, belirli materyalleri vurgulamak veya öğretmek için bilgisayar teknolojisini kullanan herhangi bir okul çalışması veya akademik plandır. Aktif öğretim yöntemleri, öğrencilerin bilişsel aktivitelerini ve yaratıcı yeteneklerini teşvik eder. İnteraktif eğitim, aktif bir öğretim yönteminin çeşitlerinden biridir.

Başlıca özellikleri, bir kişiyi aktif kalmaya ve bilgilerini derinleştirmeye teşvik eden motive edici faaliyetler sağlamasıdır. Bunun için çeşitli aktörler ve unsurlar gereklidir:

 • Öğretmen öğrenmeyi motive eden bir lider olarak çalışır.
 • Öğrencilerin öğrenme sırasında aktif kalması sağlanır.
 • Bir sınıf olabilir ya da olmayabilir; önemli olan öğrencinin öğrenmeye elverişli olmasıdır.

     

 İnteraktif öğrenme, sosyal etkileşim yoluyla öğrencilerin katılımını sağlamaya dayalı eğitime verilen isimdir. İnteraktif (etkileşimli) öğrenme ile etkileşim sadece öğretmen ve öğrenci arasında yapılmaz, bu durumda tüm öğrenciler birbirleriyle temas eder ve birlikte çalışırlar. Etkileşimli öğrenme her zaman etkileşim, işbirliği  arama, diyalog  ya da insanlar arasındaki oyun ve bilgi ortamıdır. Derslerde aktif ve etkileşimli öğretim yöntemlerini kullanarak, öğretmen öğrencilerin öğrendiği bilgiyi maksimum seviyeye çıkarır.

İnteraktif Eğitimlerin Faydaları Nelerdir?

 1) İnteraktif eğitim bağımsız öğrenme olanağı ile bireylerin kendi kendilerine istedikleri alanda gelişim imkânı vermektedir.

2) Alanında uzman öğretmenlerce hazırlanan materyaller çeşitli interaktif platformlarda öğrencilere sunulur. Böylece tam verim elde edilir.

 3) Maliyeti az veya maliyetsiz interaktif eğitim seçenekleri sayesinde katılımcılara düşük maliyete iyi bir eğitim alma şansını yakalarlar.

4) Katılımcılara değişik yöntemler ve konu anlatımlarını tekrar edebilme imkânı sağlanır.

5) Birey kendi öğrenme sürecini yönetme ve planlarını geliştirme olanağı sağlar. Öğrenciler kendi ilgi ve becerileri doğrultusunda öğrenmek istediği konunun içeriğini, amacını, süresini ve hızını belirleyebilir.

Okulda İnteraktif Öğretim Yöntemleri

interaktif öğrenme
interaktif öğrenme

Bir okulda kullanılabilecek başlıca öğretim yöntemleri şunlardır: 

 • Beyin Fırtınası
 • Tartışma Yöntemi
 • Oyunlaştırma (Rol–Play)
 • Problem Çözme Yöntemi
 • Benzetim (Simulation)
 • Anlatma
 • Soru–Cevap
 • Vaka Çalışması
 • Demonstrasyon
 • Yetiştiricilik (Coaching)…

Okulda, interaktif eğitim neredeyse tüm tekniklerin kullanılmasına izin verir. Örneğin, birincil sınıfların öğrencileri için oyun uygun olup, bunun anlamı oyun ile   bir şey öğretmektir veya öğrenileni pekiştirmektir. Sınıfta   çocuk arkadaşları ile görsel yardımcıları kullanmayı ve açıklamayı öğrenir. Böylece bilgi daha kolay öürebilmekte ve kalıcı olmaktadır.

Orta ve lise öğretiminde, etkileşimli öğretim yöntemleri, düşünme ve akıl geliştirme (proje aktivitesi, beyin fırtınası , tartışma), toplumla etkileşim amaçlayan teknolojileri kullanmak gerekmektedir. 

[Toplam: 1   Ortalama: 4/5]

İnteraktif (Etkileşimli) Öğrenme” için bir yorum

Görüşleriniz bizim için önemlidir.