Web 2.0

WEB 2.0

Web 2.0 teknolojisi; kullanıcıların sadece bilgi alan konumdan bilgi veren, bilgi ürettiren, paylaşımda bulunduran, tartıştıran vb. özelliklerle kullanıcının aktif olduğu internet ortamlarıdır.

Daha geniş bir biçimde Web2.0, kullanıcılarında içerik geliştirebildiği, birbirleriyle işbirliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanmaktadır (McLoughlin & Lee, 2007).

Öğrencilerin sınıf içerisinde aktif katılımcı olmaları ve İçeriğe katkıda bulunmaları teşvik edildiği gibi, web2.0 araçları da kullanıcılara içerik oluşturma, içeriği manipüle etme, içeriği denetleme ve sosyalleşme imkânı sunmaktadır (Horzum, 2007). Bu bağlamda, web2.0 araçlarının gelişimini eğitim sistemindeki değişimi destekleyen bir teknolojik yenilik olduğu düşünülebilir ve rahatlıkla kullanabilir. Web 2.0 araçlarını kullanan öğrenciler, sınıfta sadece verilen bilgiyi tüketen bireyler konumundan; bilgiyi üreten, manipüle eden, kaynağını sorgulayan ve yeni bilgiler üreten aktif birer öğrenci grubuna dönüşmektedirler.

Web2.0, durağan bilgi sunan ve sadece okunan websiteleri yerine metin,resim,video gibi her tür içeriğin kolaylıkla yüklenebildiği ,paylaşılabildiği, okuyanların yorumlar yazabildiği ve içeriğin günden güne geliştiği ortamlar ve bunları sağlayan araçlardır.

WEB 2.0 NİN WEB 1.0 DEN FARKI NEDİR?

Web 1.0 yalnızca okunabilen ortamlar sunarken Web 2 hem okunabilen hem de yazılabilen ortamlar sunar.

WEB 2.0 NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

  • Alıntıların fotokopileri yerine URL’ler
  • Sınırlı katılım yerine herkesin katılımı
  • Poster ya da slaytlar yerine flickr(resim paylaşım sitesi)
  • Ders kitapları yerine wikitaplar(ortak yazarlı web kitapları)
  • Sınıftaki plastik küre yerine google earth
  • Bireysel zeka yerine işbirlikçi zeka

Bazı web2.0 araçları

Edmodo, Twitter, Padlet, Prezi, Powtoon, Wallwisher, Animoto, Weebly, Flickr, Slideshare, Audioboo, VoiceThread, GoogleEarth, Wordle, Scratch

Ve daha yüzlercesi…

Unutmayalım eğitimciler olarak teknolojiyi  araç olarak kullandığımızda yeni kuşağa daha faydalı olabiliriz.

FCL geleceğin sınıfı

[Toplam: 5   Ortalama: 4.2/5]

Görüşleriniz bizim için önemlidir.